logo-e-way

gewoon, de euro!

In opdracht van Inclusion Europe met subsidie van de Europese Commissie (project Euro Facile).

Introductie van de euro voor mensen met een verstandelijke handicap, hun ouders en begeleiders.
Omdat verstandelijk gehandicapten problemen hebben met lezen en schrijven en met het begrijpen van complexe informatie, moet de informatie over de euro zo concreet mogelijk zijn.
Er zijn 17 verschillende versies voor 15 Europese landen gemaakt.

afbeelding van een scherm:

Euro