logo-e-way

website trix de jong


Klik hier voor de website van Trix de Jong.

Wordpress (custom thema) * connectie met patiëntenportaal * Bel en mail knop

Trix de Jong is GZ-Psycholoog en biedt kortdurende behandelingen bij lichte tot matige psychische klachten

Deze website is tot stand gekomen in samenwerking met grafisch vormgeefster Lidwine Houben Ontwerp.

website-trix-de-jong