logo-e-way

cursus-generator

In opdracht van Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Utrecht.

Met deze cursus-generator kan het NHG eenvoudig interactieve nascholingscursussen samenstellen en deze via cd-rom of internet aan de huisartsen presenteren.

Mogelijkheden:
  • Informatieschermen
  • meerkeuze vragen
  • open vragen
  • enquête-vragen
Deze vragen kunnen zowel als toets- of als cursusvraag gepresenteerd worden, met de optie om de antwoorden van de toetsvragen op te sturen naar het NHG. De gegevens van de artsen en de resultaten van de toets worden ingelezen in een verwerkingsprogramma.

afbeelding van een scherm:

Generator