logo-e-way

verwerkings-module

In opdracht van Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Utrecht.

Met deze verwerkingsmodule kan het NHG de toetsresultaten van de toetsen gemaakt met de cursusgenerator inlezen en op een overzichtelijke manier tonen.
De verwerkingsmodule is er ook voor het inlezen en verwerken van persoonlijke gegevens van de huisartsen en voor het uitprinten van certificaten.
Alle gegevens staan in SQL server.

afbeelding van een scherm:

VWmodule